Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.4.9

Arealspecifik förlust av totalkväve

Indikatorn redovisar hur mycket kg kväve avrinningsområdet släpper ifrån sig i genomsnitt per hektar och år.

Arealspecifik förlust av totalkväve, rullande treårsmedelvärden

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (kg/ha) Datum

0

Brinkbäcken

 1,84

2018

1

Kagghamraån

 1,53

2018

2

Axån

 1,47

2018

3

Uringeån

 1,26

2018

4

Norrgaån

 1,20

2018

Datakälla: Botkyrka kommun

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga förluster

>16,00 kg/ha

1

 Höga förluster

4,00–16,00 kg/ha

2

 Måttligt höga förluster

2,00–4,00 kg/ha

3

 Låga förluster

1,00–2,00 kg/ha

4

 Mycket låga förluster

<1,00 kg/ha

Uppdaterad: 2019-12-18