Gå direkt till sidans innehåll

Arealspecifik förlust av totalfosfor

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.1.1. 3

Indikatorn redovisar hur mycket kg fosfor avrinningsområdet släpper ifrån sig i genomsnitt per hektar och år.

Arealspecifik förlust av totalfosfor, rullande treårsmedelvärden

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (kg/ha) Datum

0

Brinkbäcken

 0,11

2022

1

Uringeån

 0,11

2022

2

Axån

 0,09

2022

3

Kagghamraån

 0,08

2022

4

Norrgaån

 0,07

2022

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga förluster

>0,32 kg/ha

1

 Höga förluster

0,16–0,32 kg/ha

2

 Måttligt höga förluster

0,08–0,16 kg/ha

3

 Låga förluster

0,04–0,08 kg/ha

4

 Mycket låga förluster

<0,04 kg/ha

Uppdaterad: 2023-09-22