Gå direkt till sidans innehåll

Kortfakta Älvestaån

Artikel

Kortfakta

Vattenförekomst: Ja
Delavrinningsområde: Mynnar i Tullingesjön
Delavrinningsområdets yta (kvadratkilometer): 1,9
Huvudavrinningsområde: Norrström (SE61000)
Vattendragets längd (km): 2,4
Höjd över havet (m): Cirka 18,0-0,3
Flöde (kubikmeter per sekund): Cirka 0,07

Uppdaterad: 2019-11-27