Gå direkt till sidans innehåll

Vattendrag

Delområde SE. 4. 1

Vattenkvalitet i rinnande vatten

Vattnet i kommunens vattendrag har generellt förhöjda halter av näringsämnen vilket bland annat leder till igenväxning, syrebrist och minskning av antalet arter.

Under senaste decennierna har vattenkvaliteten radikalt förbättrats med avseende på fosfor i de nedre delarna av Tumbaåns sjösystem. Detta beror främst på bortkoppling av utsläpp från lokala avloppsreningsverk och enskilda avlopp samt införande av reningsanläggningar för förorenat dagvatten.

I delar av Kagghamraån i Grödinge har fosforhalterna minskat tack vare anslutning av enskilda avlopp till avloppsreningsverket vid Himmerfjärden, förbättring av enskilda avlopp, strukturkalkning av åkermark och restaurering av Malmsjön. Malmsjön, som ligger högt upp i Kagghamraåns sjösystem, restaurerades år 2007 genom att man lät fälla fosfor i sjöns bottensediment.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-12-08