Gå direkt till sidans innehåll

Underlag för lokalt åtgärdsprogram för Uttran

Åtgärd SE. 4.2.31. 10
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2020

Rapport Underlag för lokalt åtgärdsprogram för sjön Uttran, ekologisk och kemisk status, fosforbudget samt bedömning av beting. WRS och Naturvatten, oktober 2020.

Ansvarig organisation
  • Miljöenheten
Uppdaterad: 2021-12-17