Gå direkt till sidans innehåll

Trollsjön

Delområde SE. 4.2. 29

Trollsjön är en liten sjö som ligger vid Vårsta. Den är bildad i en dödisgrop som vattenfyllts, och är uppdelad i en nordlig mindre del, som har brantare stränder och håller på att växa igen, och en sydlig del, med flackare stränder. Tillrinningen kommer från en bäck i norr, och sjön saknar utlopp. Sjön är relativt lättillgänglig och används för bad, främst i den södra delen. Den omges av skog och i närheten finns också bostads- och industriområden.

Uppdaterad: 2023-09-26