Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.2.28.2

Kvävekoncentration

Totalkväve innefattar både löst kväve (direkt tillgängligt för växter) och kväve bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. I sjöar är normalt fosfor tillväxtbegränsande. I extremt näringsrika sjöar kan fosformängden vara så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.

För de sjöar med regelbundna mätningar representerar värdena nedan rullande treårsmedelvärde.

Totalkvävehalter i ytvatten i augusti.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Hacksjön

 1,00

2018

1

Somran

 0,89

2018

2

Södra Aspen

 0,83

2009

3

Aspen

 0,83

2009

4

Stora Dammen

 0,78

2002

5

Stora Träsket

 0,78

2008

6

Kärrsjön

 0,71

2018

7

Getaren

 0,68

2019

8

Stora Skogssjön

 0,67

2008

9

Malmsjöns utlopp

 0,65

2018

10

Brudträsket

 0,61

2008

11

Malmsjön

 0,61

2019

12

Bysjön

 0,60

2018

13

Mellansjön

 0,59

2018

14

Axaren

 0,57

2018

15

Kassmyrasjön

 0,55

2013

16

Lilla Skogssjön

 0,54

2008

17

Trollsjön

 0,51

2018

18

Utterkalven

 0,48

2019

19

Uttran

 0,47

2019

20

Albysjön

 0,47

2019

21

Brosjön

 0,45

2018

22

Kvarnsjön (Tumba)

 0,43

2019

23

Övrasjön

 0,41

2018

24

Tullingesjön

 0,39

2019

25

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

 0,33

2018

26

Gölan

 0,25

2018

27

Grindsjön

 0,24

2002

Datakälla: Botkyrka kommun och Salems kommun

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Extermt höga halter

>5,00 mg/l

1

 Mycket höga halter

1,25–5,00 mg/l

2

 Höga halter

0,62–1,25 mg/l

3

 Måttligt höga halter

0,30–0,62 mg/l

4

 Låga halter

<0,30 mg/l

Uppdaterad: 2020-09-15
Kontakt: