Gå direkt till sidans innehåll

Stora Träsket

Delområde SE. 4.2. 28

Stora Träsket är en liten skogssjö som är belägen väster om Sibble i Grödinge. Sjön är grund och omgiven av gungflyn och myrmarker. Strax öster om sjön ligger Lilla Träsket, som numera utgörs av en myr. Dessa områden avvattnas sedan via Eldtomtabäcken ut i Kaggfjärden. Kring sjöarna finns naturskogsartad barrskog med mycket höga naturvärden, varav delar är skyddade av Stora Träskets naturreservat som bildades 2008. Sjön påverkas av avrinning från kringliggande skog. Sjön har låga närsalthalter, låg alkaliniteten (buffringsförmåga) och lågt pH.

Uppdaterad: 2023-09-26