Gå direkt till sidans innehåll

Lovisebergsdammen

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Delområde SE. 4.2. 21

Lovisebergsdammen är en damm belägen i ett barrskogsområde norr om Hamra gård, som enligt uppgift anlade den som en branddamm för gården. Den kan numera betraktas som ett viltvatten. Stränderna består främst av gungflyn med ljung, skvattram och starr. Vattnet har humösa inslag. I en vattenväxtinventering som gjordes i dammen 1999 bedömdes den som artfattig. I en annan inventering gjord 2008 påträffades fyra arter av groddjur (större vattensalamander, mindre vattensalamander, vanlig padda och vanlig groda) i dammen. Nordöst om Lovisebergsdammen ligger en mindre bevattningsdamm.

Området kring dammen håller på att exploateras och bli ett industriområde. Dagvatten från industriområdet kommer att ledas mot anlagda dagvattendammar och sjön Aspen för att undvika föroreningsbelastning på Lovisebergsdammen och bevattningsdammen.

Uppdaterad: 2019-12-17