Gå direkt till sidans innehåll

Kvarnsjön vid Grödinge kyrka

Delområde SE. 4.2. 16

I Botkyrka finns fyra sjöar men namnet Kvarnsjön. Dessa är Kvarnsjön vid Grödinge Kyrka, Kvarnsjön i Tumba, Kvarnsjön vid Gladö (som delas mellan Botkyrka och Huddinge kommun), och före detta Kvarnsjön vid Pålamalm, som nu till störst del är en igenväxt våtmark. Kvarnsjön vid Grödinge kyrka ligger söder om Malmsjön och norr om Grödinge kyrka. Sjön är bildad i en förkastning och har inga synliga tillflöden, och den avvattnas mot f.d. Kyrksjön i söder. Sjön har låga närsalthalter och stort siktdjup. Den omges av skog och en bilväg längst västra stranden. Tillgängligheten för allmänheten är god, och sjön används för bad och fiske.

Uppdaterad: 2023-09-26