Gå direkt till sidans innehåll

Kärrsjön

Delområde SE. 4.2. 19

Kärrsjön är en liten skogsjö som delas mellan Botkyrka och Huddinge kommuner. Sjön ingår i Tyresåns sjösystem, och ligger högst upp i avrinningsområdet. Den får vatten från kringliggande marker som främst består av skog, och rinner via Mellanbergsravinen och Kvarnbäcken/Ebbadalsdiket ned till Orlången. Myrmarker i närheten av Kärrsjön har tagit emot lakvatten som har läckt från Sofielunds avfallsanläggning i Huddinge under ett antal år. Läckaget upptäcktes i mitten av 1990-talet och åtgärdades då.

Vattnet är naturligt starkt brunfärgat av humuspartiklar, varför denna typ av sjö även kallas för brunvattensjö. Siktdjupet är därför begränsat, och ligger kring 1 meter. Vattenväxter förekommer dock till 2,6 meters djup.

Kärrsjön är omgiven av stora välbesökta grönområden. Sörmlandsleden passerar sjöns strand. Vandring, promenader och svampplockning är de vanligaste fritidsaktiviteterna vid sjön.

Mer information om Kärrsjön finns på Tyresåsamarbetets hemsida.

Lodkarta
Lodkarta

Uppdaterad: 2023-12-08