Gå direkt till sidans innehåll

Gölan

Gölan vinter
Gölan vinter
Delområde SE. 4.2. 11

Gölan är en liten sjö som ligger mellan Malmsjön och Axaren. Den är en del av Kagghamraåns sjösystem. Kagghamraån har fyra huvudgrenar, och Gölan ingår i Skälbyån-Axån, i nordvästra delen av avrinningsområdet, som också är den del som i störst utsträckning påverkats av mänskliga aktiviteter.

Skälbyån startar nära Södertälje kanal och rinner via sjöarna Somran, Malmsjön och Gölan. Efter Gölan byter den namn till Axån, som sedan rinner genom sjön Axaren och vidare ihop med Norrgaån och bildar då Kagghamraåns huvudfåra.

Gölan är en näringsrik sjö som påverkas av den uppströms liggande Malmsjön, kringliggande åkermark, golfbana och enstaka enskilda avlopp. De flesta enskilda avlopp i området anslöts till Himmerfjärdsverket 1999. Malmsjön var recipient för renat avloppsvatten från Vårsta fram till 1974.

Området kring Gölan, Nolinge, är mycket rikt på fornlämningar, där de äldsta är från stenåldern (7000 f.Kr.). Det finns även lämningar från järnåldern, medeltiden och framåt. Precis intill Gölan ligger ett gravfält från yngre järnåldern. Gölan tillhör Nolinge gård, som tidigare var ett säteri.

Uppdaterad: 2023-09-26