Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Getaren vinter
Getaren vinter
Indikator SE.4.2.9.1

Fosforkoncentration

Halterna av fosfor och kväve brukar användas för att bedöma näringsstatusen hos sjöar. Normalt sett är fosfor det näringsämne som förbrukas först av levande organismer i sötvatten. Fosfor brukar därför kallas tillväxtbegränsande. Tillgången på fosfor bestämmer alltså hur mycket växter som kan finnas i en sjö och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.

För de sjöar med regelbundna mätningar representerar värdena nedan rullande treårsmedelvärde.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, sjöar och vattendrag (1999).

Totalfosforhalter i ytvatten i augusti.

Datakälla: Botkyrka kommun och Salems kommun
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 1999.
Senaste värdet:
80 µg/l (2020).
Utgångsvärde:
53 µg/l (1999).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Extremt höga

>100 µg/l

1

 Mycket höga

50–100 µg/l

2

 Höga

25–50 µg/l

3

 Måttligt höga

12–25 µg/l

4

 Låga

<12 µg/l

Uppdaterad: 2021-08-16
Kontakt: