Gå direkt till sidans innehåll

Fd Kvarnsjön vid Riksten

Delområde SE. 4.2. 14

F.d. Kvarnsjön, också kallad Kvarnsjön vid Riksten, är en igenvuxen sjö med några kvarvarande vattenytor. Genom sjön rinner vattendraget Kvarnsjöbäcken, som är en del av Kagghamraån, ett vattendrag med höga naturvärden. F.d. Kvarnsjön sänktes 1929, och den fria vattenyta som finns kvar är ungefär en tiondel av den ursprungliga ytan. Sand-och torvtäkt har förekommit i sjön, och tillstånd finns för fortsatt torvtäktverksamhet. Strax intill sjön har tidigare tippats schaktmassor som nu håller på att täckas med rena massor för återställande av marken och plantering av skog. Det finns misstanke om tidigare illegal tippning av miljöfarligt avfall. Kring sjön finns det barrskog och myrmark, och sjön har höga värden som fågellokal.

Uppdaterad: 2021-10-19