Gå direkt till sidans innehåll

Brudträsket

Delområde SE. 4.2. 7

Brudträsket är en liten sjö som är bildad i en dödisgrop. Den har inga större inflöden och inget utlopp.

Runt Brudträsket råder utökat strandskydd.

Uppdaterad: 2023-09-26