Gå direkt till sidans innehåll

Bornsjön

Delområde SE. 4.2. 5

Större delen av Bornsjön ligger i Salems kommun, men den nordöstra delen av sjön ligger i Botkyrka. Sjön har tillflöden från omgivande natur- och kulturmark och från de uppströms liggande sjöarna Tullan och Bergsjön. Bornsjön mynnar ut i Rödstensfjärden i Mälaren via en bäck. Den är en typisk förkastningssjö med branta och steniga stränder, och med flera avgränsade bassänger. Sjön ägs sedan sekelskiftet 1900 av Stockholms stad, och är reservvattentäkt för Stockholm. Hela sjön ingår i Bornsjöreservatet som är Stockholms läns största naturreservat, och området är även ett attenskyddsområde. Fiske, bad och all form av båttrafik är förbjuden i sjön. Sjön och dess mgivningar har mycket höga naturvärden och är populära för friluftsliv.

Uppdaterad: 2022-08-16