Gå direkt till sidans innehåll

Bocksjön

Delområde SE. 4.2. 4

Bocksjön är en liten sjö som ingår i Kagghamraåns avrinningsområde. Den har humöst vatten och ett litet siktdjup. Den har tidigare blivit avskuren från Bysjön, som ligger strax uppströms. Den avvattnas mot Getaren via Bockån, som meandrar genom en dalgång med mycket höga naturvärden. Området är lättillgängligt och populärt för friluftsliv. Sörmlandsleden passerar intill sjön.

Sjön har historiskt påverkats av avrinning från kringliggande åkermark och dagvatten från det nu nedlagda flygfältet F18. Där har urea, som bidrar till övergödning, använts som avisningsmedel. År 1964 gjordes en misslyckad rotenonbehandling av sjön. Rotenon är ett fiskgift som i Sverige tidigare användes för att bekämpa naturliga fiskbestånd för att istället plantera in ädelfisk.

I nuläget påverkas sjön, via den uppströms liggande Bysjön, framförallt av åkermark, djurhållning, golfbana och dagvatten från bostadsområdet Riksten, som ligger där F18 låg tidigare. 2011 upptäcktes höga halter av flamskyddsmedlet PFOS i vatten från tidigare F18, och då Bocksjön tar emot dagvatten från området så hittade man förhöjda halter PFOS även i Bocksjön.

Uppdaterad: 2021-10-19