Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattenreningsanläggning nedströms Tuna industriområde

Åtgärd SE. 4.2.2. 2
Åtgärdsstatus:
Kan ej genomföras Kan ej genomföras
Avslutas senast:
2019

Resultat

Projektet lades ned 2019 eftersom förstudien visade att markförhållandena var för dåliga.

Ansvarig organisation
  • VA-enheten
Uppdaterad: 2021-12-17