Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Indikator SE.4.2.1.4

Nickel i sediment

Genom att analysera bottensedimentens innehåll av tungmetaller och miljögifter får man ett mått på vilken föroreningsbelastning som en sjö varit utsatt för under en betydligt längre tid än vad enskilda vattenprov kan visa.

I de översta centimetrarna av bottensedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Bottensedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv för att se trender i föroreningsbelastning över tiden.

Nedan redovisas halten nickel i den översta centimetern av bottensedimentet.

Nickelhalt (Ni) i sjöarnas bottensediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g ts)

0

Utterkalven

1997

31

1

Utterkalven

2002

35

2

Utterkalven

2007

33

3

Utterkalven

2012

36

4

Utterkalven

2017

29

Datakälla: Botkyrka kommun, Salems kommun och Länsstyrelsens rapport 2011:19
Uppdaterad: 2020-02-25
Kontakt: