Gå direkt till sidans innehåll

Koppar i sediment

Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Indikator SE. 4.2.1. 3

Genom att analysera bottensedimentens innehåll av tungmetaller och miljögifter får man ett mått på vilken föroreningsbelastning som en sjö varit utsatt för under en betydligt längre tid än vad enskilda vattenprov kan visa.

I de översta centimetrarna av bottensedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Bottensedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv för att se trender i föroreningsbelastning över tiden.

Nedan redovisas halten koppar i den översta centimetern av bottensedimentet.

Kopparhalt (Cu) i sjöarnas bottensediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g ts)

0

Albysjön

1997

58

1

Albysjön

2002

77

2

Albysjön

2007

97

3

Albysjön

2012

93

4

Albysjön

2017

94

5

Kvarnsjön (Tumba)

1997

50

6

Kvarnsjön (Tumba)

2002

70

7

Kvarnsjön (Tumba)

2007

99

8

Kvarnsjön (Tumba)

2012

78

9

Kvarnsjön (Tumba)

2017

78

10

Mälaren - Rödstensfjärden

2001

6

11

Mälaren - Rödstensfjärden

2007

45,9

12

Tullingesjön

1997

90

13

Tullingesjön

2002

110

14

Tullingesjön

2007

115

15

Tullingesjön

2012

108

16

Tullingesjön

2017

95

17

Utterkalven

1997

69

18

Utterkalven

2002

97

19

Utterkalven

2007

96

20

Utterkalven

2012

91

21

Utterkalven

2017

77

22

Uttran

1997

39

23

Uttran

2002

63

24

Uttran

2007

61

25

Uttran

2012

68

26

Uttran

2017

56

Datakälla: Botkyrka kommun, Salems kommun och Länsstyrelsens rapport 2011:19
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-02-25