Gå direkt till sidans innehåll

Sjöar

Delområde SE. 4. 2

Vattenkvalitet i insjöar

Vattenkvaliteten i Botkyrka kommuns cirka 35 stycken sjöar varierar från nästan opåverkad till kraftigt påverkad av föroreningar. Det allra vanligaste problemet är att de är för näringsrika, övergödda. De största orsakerna till övergödning och andra problem med vattenkvaliteten är tidigare utsläpp från lokala reningsverk, läckage från enskilda avlopp och åkermark samt tillförsel av förorenat dagvatten. Övergödningen leder bland annat till igenväxning, syrebrist, algblomningar och en minskning av antalet arter. Under senare år har vattenkvaliteten förbättrats på flera håll. Efter åtgärder har till exempel fosforhalterna i Tullingesjön och Malmsjön minskat kraftigt.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-12-08