Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE.4.3.4.4

Kvävehalter

Kväve är ett viktigt växtnäringsämne vid uppbyggnad av organiskt material. Tillförsel av kväve anses oftast vara den största orsaken till övergödning av våra kustvatten. Kväve tillförs vattnen genom nedfall från luften, läckage från jordbruks- och skogsmark samt via avloppsutsläpp.

Totalkvävehalter i Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Hallsfjärden

2001

483

1

Hallsfjärden

2004

390

2

Hallsfjärden

2005

416

3

Hallsfjärden

2006

396

4

Hallsfjärden

2007

482

5

Hallsfjärden

2008

471

6

Hallsfjärden

2009

409

7

Hallsfjärden

2010

406

8

Hallsfjärden

2011

387

9

Hallsfjärden

2012

402

10

Hallsfjärden

2013

400

11

Hallsfjärden

2014

414

12

Hallsfjärden

2014

414

13

Hallsfjärden

2015

407

14

Hallsfjärden

2015

407

15

Hallsfjärden

2016

379

16

Hallsfjärden

2017

411

17

Hallsfjärden

2018

426

18

Himmerfjärden

2001

388

19

Himmerfjärden

2004

360

20

Himmerfjärden

2005

400

21

Himmerfjärden

2006

383

22

Himmerfjärden

2007

410

23

Himmerfjärden

2008

454

24

Himmerfjärden

2009

401

25

Himmerfjärden

2010

393

26

Himmerfjärden

2011

390

27

Himmerfjärden

2012

425

28

Himmerfjärden

2013

410

29

Himmerfjärden

2014

375

30

Himmerfjärden

2014

375

31

Himmerfjärden

2015

403

32

Himmerfjärden

2015

403

33

Himmerfjärden

2016

366

34

Himmerfjärden

2017

409

35

Himmerfjärden

2018

404

36

Kaggfjärden

2001

355

37

Kaggfjärden

2004

367

38

Kaggfjärden

2005

392

39

Kaggfjärden

2006

370

40

Kaggfjärden

2007

396

41

Kaggfjärden

2008

531

42

Kaggfjärden

2009

388

43

Kaggfjärden

2010

379

44

Kaggfjärden

2011

359

45

Kaggfjärden

2012

413

46

Kaggfjärden

2013

365

47

Kaggfjärden

2014

367

48

Kaggfjärden

2014

367

49

Kaggfjärden

2015

447

50

Kaggfjärden

2015

447

51

Kaggfjärden

2016

367

52

Kaggfjärden

2017

344

53

Kaggfjärden

2018

418

54

Näslandsfjärden

2001

420

55

Näslandsfjärden

2004

358

56

Näslandsfjärden

2005

401

57

Näslandsfjärden

2006

400

58

Näslandsfjärden

2007

405

59

Näslandsfjärden

2008

453

60

Näslandsfjärden

2009

438

61

Näslandsfjärden

2010

404

62

Näslandsfjärden

2011

380

63

Näslandsfjärden

2012

402

64

Näslandsfjärden

2013

372

65

Näslandsfjärden

2014

400

66

Näslandsfjärden

2014

400

67

Näslandsfjärden

2015

433

68

Näslandsfjärden

2015

433

69

Näslandsfjärden

2016

361

70

Näslandsfjärden

2017

363

71

Näslandsfjärden

2018

403

Datakälla: Svealands kustvattenvårdsförbund http://www.svealandskusten.se

Kommentar

Större delen av mätningarna under den senaste 10-årsperioden har visat på höga kvävehalter i samtliga fyra fjärdar.

Uppdaterad: 2019-12-18
Kontakt: