Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE.4.3.4.3

Klorofyllhalt

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes. Klorofyll är en typ av klorofyll som finns i växtplankton och är alltså ett grovt mått på mängden alger i vattnet. Höga halter av klorofyll indikerar övergödning.

Halterna av klorofyll a i augusti.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Hallsfjärden

 5,3

2018

1

Näslandsfjärden

 5,0

2018

2

Himmerfjärden

 4,0

2018

3

Kaggfjärden

 3,0

2018

Datakälla: Svealands kustvattenvårdsförbund http://www.svealandskusten.se

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket hög halt

>5,0 µg/l

1

 Hög halt

3,2–5,0 µg/l

2

 Medelhög halt

2,2–3,2 µg/l

3

 Låg halt

1,5–2,2 µg/l

4

 Mycket låg halt

<1,5 µg/l

Uppdaterad: 2019-12-18
Kontakt: