Gå direkt till sidans innehåll

Näslandsfjärden

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Delområde SE. 4.3. 4

Näslandsfjärden är en fjärd i Östersjön som delas mellan Botkyrka och Södertälje kommuner. Den begränsas av Himmerfjärden och Stavbofjärden i söder och Hallsfjärden i norr. Största delen av avrinningsområdet ligger i Södertälje kommun. Stränderna är relativt oexploaterade, det största bebyggda området är udden Getryggen i Botkyrka, som till störst del består av sommarstugor.

Näslandsfjärden belastas av näringsämnen från Hallsfjärden och Himmerfjärden utöver den direkta belastningen på fjärden från omgivande mark. En betydande fartygstrafik till och från Södertälje och hamnar i Mälaren passerar området. Fartygstrafiken har lett till erosionsproblem i känsliga strandområden vilket kan leda till viss näringsämnesurlakning. Botten i området är mycket variationsrik men består till stor del av finsediment med inslag av glaciallera, finsandbotten, sand-grusbotten och hårdbotten.

Det går en bilfärja från Skanssundet till Mörkö. Längst ut på udden i Skanssundet finns det ett försvarsverk från 1600-talet, en så kallad skans. Den var i bruk i 300 år men är nu en ruin. Det syns fortfarande spår av en mur, och det står en 1600-talskanon på platsen. Nässkansen var en av fyra skansar som gick under begreppet Hörningsholms skansar, döpta efter Hörningsholms slott. Botkyrka kommun förvaltar skansen som ett fornminne.

Uppdaterad: 2023-09-27