Gå direkt till sidans innehåll

Sanering av Sjöbergs varv

Foto: Sten Modén
Foto: Sten Modén
Åtgärd SE. 4.3.3. 6
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2019

Sanering av Sjöbergs varv med avseende på framför allt arsenik med hjälp av statliga bidrag.

Ansvarig organisation
  • Mark- och exploateringsenheten
  • Miljöenheten
Uppdaterad: 2021-12-17