Gå direkt till sidans innehåll

Restaurering av våtmark i f.d. Kyrksjön

Foto: Sten Modén
Foto: Sten Modén
Åtgärd SE. 4.3.3. 7
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2018

Restaurering av våtmark i f.d. Kyrksjön för att gynna lekande gädda och fågellivet. Bidrag från Europeiska fiskerifonden och Landsbygdsprogrammet. Utfördes av Miljöenheten i samarbete med föreningen Sportfiskarna och markägare.

Ansvarig organisation
  • Miljöenheten
Uppdaterad: 2021-12-17