Gå direkt till sidans innehåll

Himmerfjärden

Sandviksbadet. Foto: Sara Lee
Sandviksbadet. Foto: Sara Lee
Delområde SE. 4.3. 2

Himmerfjärden är en havsvik i Östersjön som ligger mellan Mörkö och Södertörn. Den gränsar till Kaggfjärden, Svärdsfjärden och Näslandsfjärden. Himmerfjärden delas mellan Botkyrka, Nynäshamn och Södertälje kommuner. Genom fjärden går en viktig farled från Östersjön in i Mälaren via Södertälje kanal. Ett av stockholmsregionens största reningsverk, Himmerfjärdsverket, ligger vid Himmerfjärden och har den som recipient för det renade vattnet som släpps ut 1,6 km söder om reningsverket på 25 meters djup. Reningsverket tar emot avloppsvatten från ungefär 300 000 personer.

Himmerfjärden är ett av de mest studerade havsområdena i Sverige. Mätningar påbörjades 1972, och när sedan Himmerfjärdsverket togs i drift 1976 utformades ett recipientkontrollprogram där prover tas över 20 gånger per år. Provtagningen sköts av institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms Universitet. Många andra studier har också gjorts i fjärden. Exempel på storskaliga projekt är studier av kväverening och biomanipulation genom utsättning av gös.

Det går en bilfärja från Skanssundet till Mörkö. Längst ut på udden i Skanssundet finns det ett försvarsverk från 1600-talet, en så kallad skans. Den var i bruk i 300 år men är nu en ruin. Det syns fortfarande spår av en mur, och det står en 1600-talskanon på platsen. Nässkansen var en av fyra skansar som gick under begreppet Hörningsholms skansar, döpta efter Hörningsholms slott. Botkyrka kommun förvaltar skansen som ett fornminne.

Uppdaterad: 2023-09-27