Gå direkt till sidans innehåll

Klorofyllhalt

Vy över Hallsfjärden. I bakgrunden syns Södertälje. Foto: Sara Lee
Vy över Hallsfjärden. I bakgrunden syns Södertälje. Foto: Sara Lee
Indikator SE. 4.3.1. 3

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes. Klorofyll-a är en typ av klorofyll som finns i växtplankton och är alltså ett grovt mått på mängden alger i vattnet. Höga halter av klorofyll-a indikerar övergödning.

Halterna av klorofyll a i augusti.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Näslandsfjärden

 15

2022

1

Himmerfjärden

 14

2022

2

Kaggfjärden

 14

2022

3

Hallsfjärden

 3,5

2022

Datakälla: Svealands kustvattenvårdsförbund http://www.svealandskusten.se

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket hög halt

>5,0 µg/l

1

 Hög halt

3,2–5,0 µg/l

2

 Medelhög halt

2,2–3,2 µg/l

3

 Låg halt

1,5–2,2 µg/l

4

 Mycket låg halt

<1,5 µg/l

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27