Gå direkt till sidans innehåll

Hallsfjärden

Vy över Hallsfjärden. I bakgrunden syns Södertälje. Foto: Sara Lee
Vy över Hallsfjärden. I bakgrunden syns Södertälje. Foto: Sara Lee
Delområde SE. 4.3. 1

Hallsfjärden är en fjärd i Östersjön som delas mellan Botkyrka och Södertälje kommuner. Den begränsas av Näslandsfjärden i söder och Igelstaviken i norr. Den är ungefär åtta km lång och 500 meter bred på det smalaste stället. Vid fjärdens norra del ligger tätorten Pershagen. Hallsfjärden är en del av Södertäljeleden, en farled som går från Landsort in till Södertälje kanal. Hallsfjärden är en sötvattenpåverkad fjärd, med en tydlig salthaltsgradient, med saltare vatten i söder. I området finns en utpräglad övergödningsproblematik, framför allt orsakad av tätorter och jordbruksområden, främst via närliggande havsfjärdar men även via direkt tillrinning och vattendrag.

Uppdaterad: 2023-09-27