Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk status i kustvatten

Indikator SE. 4.3. 1

Vattenmyndigheten klassar den ekologiska statusen i kustvatten. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder för kust och hav. Det är framför allt kustvattnens biologiska egenskaper samt innehåll av näringsämnen som bedöms.

Procentuell andel av de klassade kustvattnen (fjärdarna) i Botkyrka, totalt fyra stycken, som uppnår god ekologisk status. Kustvattnen är Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

God ekologisk status

2007

0,00

1

God ekologisk status

2009

0,00

2

God ekologisk status

2011

0,00

3

God ekologisk status

2013

0,00

4

God ekologisk status

2017

0,00

5

God ekologisk status

2018

0,00

6

God ekologisk status

2019

0,00

7

God ekologisk status

2020

0,00

8

God ekologisk status

2021

0,00

9

Dålig ekologisk status

2007

0,00

10

Dålig ekologisk status

2009

0,00

11

Dålig ekologisk status

2011

0,00

12

Dålig ekologisk status

2013

0,00

13

Dålig ekologisk status

2017

0,00

14

Dålig ekologisk status

2018

0,00

15

Dålig ekologisk status

2019

0,00

16

Dålig ekologisk status

2020

0,00

17

Måttlig ekologisk status

2007

100

18

Måttlig ekologisk status

2009

100

19

Måttlig ekologisk status

2011

75,0

20

Måttlig ekologisk status

2013

75,0

21

Måttlig ekologisk status

2017

75,0

22

Måttlig ekologisk status

2018

75,0

23

Måttlig ekologisk status

2019

100

24

Måttlig ekologisk status

2020

100

25

Måttlig ekologisk status

2021

100

26

Otillfredsställande ekologisk status

2007

0,00

27

Otillfredsställande ekologisk status

2009

0,00

28

Otillfredsställande ekologisk status

2011

25,0

29

Otillfredsställande ekologisk status

2013

25,0

30

Otillfredsställande ekologisk status

2017

25,0

31

Otillfredsställande ekologisk status

2018

25,0

32

Otillfredsställande ekologisk status

2019

0,00

33

Otillfredsställande ekologisk status

2020

0,00

34

Otillfredsställande ekologisk status

2021

0,00

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se

Kommentar

Ingen av fjärdarna klarar idag kriterierna för god ekologisk status. Himmerfjärden, Kaggfjärden och Hallsfjärden och Näslandsfjärden klassas samtliga till måttlig ekologisk status.

Kontakt:
Uppdaterad: 2022-08-16