Gå direkt till sidans innehåll

Färdmedel vid inköp av dagligvaror

Indikator SE. 9.5. 2

Transporter har en betydande påverkan på Botkyrkas energiförbrukning och utsläpp av olika miljöfarliga ämnen. Våra val av färdsätt för resor har därför stor betydelse för vår miljö. Att cykla eller gå ger en låg belastning på miljön. Många av de resor vi gör med bilen är korta och kan ersättas med cykel eller gång. Att åka kollektivt är energieffektivt, och Botkyrka har bra tillgång på kollektivtrafik.

Hur botkyrkaborna reser för att göra inköp av dagligvaror

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2013

100

1

Totalt

2017

100

2

Totalt

2018

100

3

Annat

2013

2,0

4

Annat

2017

2,0

5

Annat

2020

2,0

6

Cyklar

2013

2,0

7

Cyklar

2017

3,0

8

Cyklar

2018

3,0

9

Cyklar

2020

1,0

10

Ej aktuellt

2013

0,0

11

Går

2013

17

12

Går

2017

19

13

Går

2018

20

14

Går

2020

20

15

Uppgift saknas

2013

10

16

Åker bil

2013

56

17

Åker bil

2017

60

18

Åker bil

2018

60

19

Åker bil

2020

64

20

Åker kollektivt

2013

12

21

Åker kollektivt

2017

17

22

Åker kollektivt

2018

17

23

Åker kollektivt

2020

13

Datakälla: Botkyrkas medborgarundersökning
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-01-08