Gå direkt till sidans innehåll

Färdmedel vid inköp av dagligvaror

Indikator SE. 9.5. 2

Transporter har en betydande påverkan på Botkyrkas energiförbrukning och utsläpp av olika miljöfarliga ämnen. Våra val av färdsätt för resor har därför stor betydelse för vår miljö. Att cykla eller gå ger en låg belastning på miljön. Många av de resor vi gör med bilen är korta och kan ersättas med cykel eller gång. Att åka kollektivt är energieffektivt, och Botkyrka har bra tillgång på kollektivtrafik.

Hur botkyrkaborna reser för att göra inköp av dagligvaror

Rad-id Färdsätt Senaste värdet (%) Datum

0

Totalt

 100

2018

1

Åker bil

 64

2020

2

Går

 20

2020

3

Åker kollektivt

 13

2020

4

Uppgift saknas

 10

2013

5

Annat

 2,0

2020

6

Cyklar

 1,0

2020

7

Ej aktuellt

 0,0

2013

Datakälla: Botkyrkas medborgarundersökning
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-01-08