Gå direkt till sidans innehåll

Färdmedel till och från arbete/skola

Indikator SE. 9.5. 1

Transporter har en betydande påverkan på Botkyrkas energiförbrukning och utsläpp av olika miljöfarliga ämnen. Våra val av färdsätt för resor har därför stor betydelse för vår miljö.

Att cykla eller gå ger en låg belastning på miljön. Många av de resor vi gör med bilen är korta och kan ersättas med cykel eller gång. Att åka kollektivt är energieffektivt, och Botkyrka har bra tillgång på kollektivtrafik.

Hur botkyrkaborna reser till och från arbete/skola.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2013

100

1

Totalt

2017

100

2

Totalt

2018

100

3

Annat

2013

1,0

4

Annat

2017

3,0

5

Annat

2020

3,0

6

Cyklar

2013

1,0

7

Cyklar

2017

5,0

8

Cyklar

2018

5,4

9

Cyklar

2020

2,0

10

Ej aktuellt

2013

17

11

Går

2013

7,0

12

Går

2017

9,0

13

Går

2018

9,9

14

Går

2020

7,0

15

Uppgift saknas

2013

12

16

Åker bil

2013

27

17

Åker bil

2017

41

18

Åker bil

2018

39

19

Åker bil

2020

42

20

Åker kollektivt

2013

35

21

Åker kollektivt

2017

42

22

Åker kollektivt

2018

45

23

Åker kollektivt

2020

46

Datakälla: Botkyrkas medborgarundersökning
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-01-08