Gå direkt till sidans innehåll

Färdmedel till och från arbete/skola

Indikator SE. 9.5. 1

Transporter har en betydande påverkan på Botkyrkas energiförbrukning och utsläpp av olika miljöfarliga ämnen. Våra val av färdsätt för resor har därför stor betydelse för vår miljö.

Att cykla eller gå ger en låg belastning på miljön. Många av de resor vi gör med bilen är korta och kan ersättas med cykel eller gång. Att åka kollektivt är energieffektivt, och Botkyrka har bra tillgång på kollektivtrafik.

Hur botkyrkaborna reser till och från arbete/skola.

Rad-id Färdsätt Senaste värdet (%) Datum

0

Totalt

 100

2018

1

Åker kollektivt

 46

2020

2

Åker bil

 42

2020

3

Ej aktuellt

 17

2013

4

Uppgift saknas

 12

2013

5

Går

 7,0

2020

6

Annat

 3,0

2020

7

Cyklar

 2,0

2020

Datakälla: Botkyrkas medborgarundersökning
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-01-08