Gå direkt till sidans innehåll

Färdmedel i övriga ärenden

Indikator SE. 9.5. 4

Transporter har en betydande påverkan på Botkyrkas energiförbrukning och utsläpp av olika miljöfarliga ämnen. Våra val av färdsätt för resor har därför stor betydelse för vår miljö. Att cykla eller gå ger en låg belastning på miljön. Många av de resor vi gör med bilen är korta och kan ersättas med cykel eller gång. Att åka kollektivt är energieffektivt, och Botkyrka har bra tillgång på kollektivtrafik.

Hur botkyrkaborna reser i andra ärenden än de som angivits ovan.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2013

100

1

Totalt

2017

100

2

Totalt

2018

110

3

Totalt

2020

100

4

Annat

2013

1,0

5

Annat

2017

3,0

6

Annat

2020

4,0

7

Cyklar

2013

2,0

8

Cyklar

2017

3,0

9

Cyklar

2018

3,6

10

Cyklar

2020

2,0

11

Ej aktuellt

2013

5,0

12

Går

2013

7,0

13

Går

2017

13

14

Går

2018

12

15

Går

2020

10

16

Uppgift saknas

2013

11

17

Åker bil

2013

46

18

Åker bil

2017

52

19

Åker bil

2018

54

20

Åker bil

2020

59

21

Åker kollektivt

2013

28

22

Åker kollektivt

2017

28

23

Åker kollektivt

2018

32

24

Åker kollektivt

2020

26

Datakälla: Botkyrkas medborgarundersökning
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-01-08