Gå direkt till sidans innehåll

Färdmedel i övriga ärenden

Indikator SE. 9.5. 4

Transporter har en betydande påverkan på Botkyrkas energiförbrukning och utsläpp av olika miljöfarliga ämnen. Våra val av färdsätt för resor har därför stor betydelse för vår miljö. Att cykla eller gå ger en låg belastning på miljön. Många av de resor vi gör med bilen är korta och kan ersättas med cykel eller gång. Att åka kollektivt är energieffektivt, och Botkyrka har bra tillgång på kollektivtrafik.

Hur botkyrkaborna reser i andra ärenden än de som angivits ovan.

Rad-id Färdsätt Senaste värdet (%) Datum

0

Totalt

 100

2020

1

Åker bil

 59

2020

2

Åker kollektivt

 26

2020

3

Uppgift saknas

 11

2013

4

Går

 10

2020

5

Ej aktuellt

 5,0

2013

6

Annat

 4,0

2020

7

Cyklar

 2,0

2020

Datakälla: Botkyrkas medborgarundersökning
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-01-08