Gå direkt till sidans innehåll

Kommunal drivmedelsanvändning

Indikator SE. 9.3. 3

Detta nyckeltal visar drivmedelsanvändningen för de kommunala fordonen i MWh. 1 MWh biogas, bensin och diesel motsvarar cirka 1 m3 drivmedel. Etanol har ett något lägre energivärde.

Den kommunala fordonsflottan har i och med målet om en fossilbränslefri kommunal organisation till år 2015 genomgått en utfasning av fordon som drivs med fossila drivmedel. Därmed har även den förnyelsebara drivmedelsanvändningen ökat. De förnyelsebara drivmedlen som används av Botkyrka kommun är biogas, el och HVO.

Under 2013 installerades en biogaspump i Fittja, vilket har ökat användningen av biogas. År 2019 installerades en biogaspump i Tuna. Biogasen som säljs i Fittja och Tuna framställs vid Himmerfjärdsverket med en blandning av avloppsslam och matavfall. Biogasen är helt förnybar. Inköpen av elbilar har lett till att elanvändningen för transporter har ökat.

Användningen av bensin, diesel och etanol minskar. Användningen av Eco-Par, ett fossilt dieselbränsle som framställs på naturgas, har upphört. Bränslet började användas under 2004 men fasades ut under 2014 till förmån för biodieselbränslet HVO (Hydrogenerated Vegetable Oil). HVO är ett 100 procent förnybart dieselbränsle, och används i alla kommunala tunga fordon som drivs med diesel. Den HVO som används i Botkyrka görs av rester från köttindustrin.

Användningen av olika drivmedelstyper i kommunala verksamheter uttryckt i MWh.

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

2004

2907

1

Totalt

2005

2809

2

Totalt

2006

2727

3

Totalt

2007

2632

4

Totalt

2008

2485

5

Totalt

2009

2433

6

Totalt

2010

2655

7

Totalt

2011

2741

8

Totalt

2012

2997

9

Totalt

2013

2914

10

Totalt

2014

2909

11

Totalt

2015

2714

12

Totalt

2016

2730

13

Bensin

2004

1490

14

Bensin

2005

1366

15

Bensin

2006

1184

16

Bensin

2007

1002

17

Bensin

2008

956,5

18

Bensin

2009

817,2

19

Bensin

2010

907,4

20

Bensin

2011

1181

21

Bensin

2012

1197

22

Bensin

2013

862,0

23

Bensin

2014

741,3

24

Bensin

2015

750,7

25

Bensin

2016

676,5

26

Biogas

2004

0,000

27

Biogas

2005

0,000

28

Biogas

2006

0,000

29

Biogas

2007

0,000

30

Biogas

2008

0,000

31

Biogas

2009

0,000

32

Biogas

2010

0,373

33

Biogas

2011

73,36

34

Biogas

2012

138,1

35

Biogas

2013

540,0

36

Biogas

2014

884,5

37

Biogas

2015

804,6

38

Biogas

2016

833,3

39

Diesel

2004

1254

40

Diesel

2005

796,0

41

Diesel

2006

646,8

42

Diesel

2007

467,6

43

Diesel

2008

279,6

44

Diesel

2009

323,4

45

Diesel

2010

357,2

46

Diesel

2011

326,2

47

Diesel

2012

257,8

48

Diesel

2013

203,0

49

Diesel

2014

108,6

50

Diesel

2015

44,13

51

Diesel

2016

158,0

52

Ecopar

2004

163,2

53

Ecopar

2005

646,8

54

Ecopar

2006

895,5

55

Ecopar

2007

1144

56

Ecopar

2008

1220

57

Ecopar

2009

1237

58

Ecopar

2010

1313

59

Ecopar

2011

1082

60

Ecopar

2012

1316

61

Ecopar

2013

1218

62

Ecopar

2014

663,7

63

Ecopar

2015

0,000

64

Ecopar

2016

0,000

65

El

2004

0,000

66

El

2005

0,000

67

El

2006

0,000

68

El

2007

0,000

69

El

2008

0,000

70

El

2009

0,000

71

El

2010

8,376

72

El

2011

13,25

73

El

2012

14,18

74

El

2013

14,18

75

El

2014

14,76

76

El

2015

15,00

77

El

2016

15,30

78

Etanol

2004

0,000

79

Etanol

2005

0,000

80

Etanol

2006

0,000

81

Etanol

2007

17,67

82

Etanol

2008

29,45

83

Etanol

2009

55,37

84

Etanol

2010

68,32

85

Etanol

2011

65,40

86

Etanol

2012

73,80

87

Etanol

2013

77,00

88

Etanol

2014

53,78

89

Etanol

2015

28,92

90

Etanol

2016

24,50

91

HVO

2014

442,5

92

HVO

2015

1071

93

HVO

2016

992,7

Datakälla: Teknik och Logistik, Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-01-07