Gå direkt till sidans innehåll

Kommunal drivmedelsanvändning

Indikator SE. 9.3. 3

Detta nyckeltal visar drivmedelsanvändningen för de kommunala fordonen i MWh. 1 MWh biogas, bensin och diesel motsvarar cirka 1 m3 drivmedel. Etanol har ett något lägre energivärde.

Den kommunala fordonsflottan har i och med målet om en fossilbränslefri kommunal organisation till år 2015 genomgått en utfasning av fordon som drivs med fossila drivmedel. Därmed har även den förnyelsebara drivmedelsanvändningen ökat. De förnyelsebara drivmedlen som används av Botkyrka kommun är biogas, el och HVO.

Under 2013 installerades en biogaspump i Fittja, vilket har ökat användningen av biogas. År 2019 installerades en biogaspump i Tuna. Biogasen som säljs i Fittja och Tuna framställs vid Himmerfjärdsverket med en blandning av avloppsslam och matavfall. Biogasen är helt förnybar. Inköpen av elbilar har lett till att elanvändningen för transporter har ökat.

Användningen av bensin, diesel och etanol minskar. Användningen av Eco-Par, ett fossilt dieselbränsle som framställs på naturgas, har upphört. Bränslet började användas under 2004 men fasades ut under 2014 till förmån för biodieselbränslet HVO (Hydrogenerated Vegetable Oil). HVO är ett 100 procent förnybart dieselbränsle, och används i alla kommunala tunga fordon som drivs med diesel. Den HVO som används i Botkyrka görs av rester från köttindustrin.

Användningen av olika drivmedelstyper i kommunala verksamheter uttryckt i MWh.

Rad-id Kommunala drivmedel Senaste värdet (MWh) Datum

0

Totalt

 2730

2016

1

HVO

 992,7

2016

2

Biogas

 833,3

2016

3

Bensin

 676,5

2016

4

Diesel

 158,0

2016

5

Etanol

 24,50

2016

6

El

 15,30

2016

7

Ecopar

 0,000

2016

Datakälla: Teknik och Logistik, Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-01-07