Gå direkt till sidans innehåll

Andel miljöbilar i kommunens verksamheter

Indikator SE. 9.3. 2

Nyckeltalet visar andelen miljöfordon i den kommunala verksamheten, inklusive kommunalägda företag. De kommunala företagen som inkluderas är Botkyrkabyggen och Upplev Botkyrka.

Datakällan till detta nyckeltal är Miljöfordonsdiagnos som summerar antal miljöbilar enligt definitionerna 2007 och 2013. Värdena gäller alltså fordon som klassas som miljöfordon enligt 2007 eller 2013 års definition.

Ett miljöfordon är ett fordon med låg bränsleförbrukning och låga koldioxidutsläpp. Från 2013 gäller en ny miljöbilsdefinition. För att ett fordon med tjänstevikten 1 372 kg ska klassas som ett miljöfordon får koldioxidutsläppen inte överskrida 95 gram CO2/km för ett fossilbränslefordon och 150 gram CO2/km för ett fordon som körs på biodrivmedel. Elbilars och laddhybriders förbrukning av elektrisk energi får högst vara 37 kWh per 100 kilometer. Om fordonet väger mer tillåts fordonet ha ett högre koldioxidutsläpp.

Andel av fordonen i kommunens verksamheter som är miljöbilar.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2009

13

1

Totalt

2010

22,9

2

Totalt

2011

28,4

3

Totalt

2012

44

4

Totalt

2013

68

5

Totalt

2014

75

6

Totalt

2015

90

7

Totalt

2016

91

8

Totalt

2017

91

9

Totalt

2018

89

10

Totalt

2019

91

11

Miljöbilar

2009

13

12

Miljöbilar

2010

22,9

13

Miljöbilar

2011

28,4

14

Miljöbilar

2012

44

15

Miljöbilar

2013

68

16

Miljöbilar

2014

75

17

Miljöbilar

2015

90

18

Miljöbilar

2016

91

19

Miljöbilar

2017

91

20

Miljöbilar

2018

89

21

Miljöbilar

2019

91

Datakälla: miljofordonsdiagnos.se
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-08-27