Gå direkt till sidans innehåll

Andel miljöbilar i kommunens verksamheter

Indikator SE. 9.3. 2

Nyckeltalet visar andelen miljöfordon i den kommunala verksamheten, inklusive kommunalägda företag. De kommunala företagen som inkluderas är Botkyrkabyggen och Upplev Botkyrka.

Datakällan till detta nyckeltal är Miljöfordonsdiagnos som summerar antal miljöbilar enligt definitionerna 2007 och 2013. Värdena gäller alltså fordon som klassas som miljöfordon enligt 2007 eller 2013 års definition.

Ett miljöfordon är ett fordon med låg bränsleförbrukning och låga koldioxidutsläpp. Från 2013 gäller en ny miljöbilsdefinition. För att ett fordon med tjänstevikten 1 372 kg ska klassas som ett miljöfordon får koldioxidutsläppen inte överskrida 95 gram CO2/km för ett fossilbränslefordon och 150 gram CO2/km för ett fordon som körs på biodrivmedel. Elbilars och laddhybriders förbrukning av elektrisk energi får högst vara 37 kWh per 100 kilometer. Om fordonet väger mer tillåts fordonet ha ett högre koldioxidutsläpp.

Andel av fordonen i kommunens verksamheter som är miljöbilar.

Datakälla: miljofordonsdiagnos.se
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
91 % (2019)
Utgångsvärde:
13 % (2009)
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-08-27