Gå direkt till sidans innehåll

Andel förnyelsebara drivmedel i den kommunala verksamheten

Indikator SE. 9.3. 4

Alla kommunens fordon kan drivas med förnyelsebara drivmedel men tankas till viss del med fossila bränslen.

Under de senaste åren har andelen förnyelsebara drivmedel i den kommunala verksamheten ökat eftersom betydligt många fler kommunala fordon kan drivas med förnyelsebara drivmedel. Insatallationen av en biogaspump i Fittja 2013 har underlättat tankning av biogas. Under hösten 2014 byttes det fossila drivmedlet Eco-Par ut mot en helt förnybar diesel som kallas HVO (Hydrogenerated Vegtebel Oil). Detta har gjort att andelen förnybart ökade klart under 2014 och 2015.

Den förnybara drivmedelsanvändningen motsvarar däremot inte andelen bilar som kan drivas på förnybara drivmedel. Flera biogasgasbilar är så kallade hybridbilar som både kan drivas med gas och bensin.

Bensin, etanol och den konventionella dieseln innehåller olika andelar förnyelsebara drivmedel. I beräkningarna har följande schablonvärden använts:

Bensin: 5 % etanol
Diesel: 25 % biodiesel
E85: 85 % etanol

Hur mycket av de använda drivmedlen som är förnybara.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2004

100

1

Totalt

2005

100

2

Totalt

2006

100

3

Totalt

2007

100

4

Totalt

2008

100

5

Totalt

2009

100

6

Totalt

2010

100

7

Totalt

2011

100

8

Totalt

2012

100

9

Totalt

2013

100

10

Totalt

2014

100

11

Totalt

2015

100

12

Totalt

2016

100

13

Totalt

2017

100

14

Fossilt

2004

95

15

Fossilt

2005

96

16

Fossilt

2006

97

17

Fossilt

2007

97

18

Fossilt

2008

97

19

Fossilt

2009

96

20

Fossilt

2010

95

21

Fossilt

2011

92

22

Fossilt

2012

90

23

Fossilt

2013

77

24

Fossilt

2014

50

25

Fossilt

2015

29

26

Fossilt

2016

32

27

Fossilt

2017

29

28

Förnybart

2004

4,7

29

Förnybart

2005

3,8

30

Förnybart

2006

3,4

31

Förnybart

2007

3,4

32

Förnybart

2008

3,5

33

Förnybart

2009

4,3

34

Förnybart

2010

4,6

35

Förnybart

2011

7,8

36

Förnybart

2012

9,6

37

Förnybart

2013

23

38

Förnybart

2014

50

39

Förnybart

2015

71

40

Förnybart

2016

68

41

Förnybart

2017

71

Datakälla: Trafik och Logistik, Botkyrka kommun

Kommentar

Anledningen till att andelen förnyelsebart sjönk mellan åren 2004-2007 är att diesel (som innehåller 5 % förnyelsebar biodiesel) byttes ut mot Eco-Par, som inte innehåller någon andel förnyelsebar biodiesel.

Uppdaterad: 2019-01-17