Gå direkt till sidans innehåll

Andel förnyelsebara drivmedel i den kommunala verksamheten

Indikator SE. 9.3. 4

Alla kommunens fordon kan drivas med förnyelsebara drivmedel men tankas till viss del med fossila bränslen.

Under de senaste åren har andelen förnyelsebara drivmedel i den kommunala verksamheten ökat eftersom betydligt många fler kommunala fordon kan drivas med förnyelsebara drivmedel. Insatallationen av en biogaspump i Fittja 2013 har underlättat tankning av biogas. Under hösten 2014 byttes det fossila drivmedlet Eco-Par ut mot en helt förnybar diesel som kallas HVO (Hydrogenerated Vegtebel Oil). Detta har gjort att andelen förnybart ökade klart under 2014 och 2015.

Den förnybara drivmedelsanvändningen motsvarar däremot inte andelen bilar som kan drivas på förnybara drivmedel. Flera biogasgasbilar är så kallade hybridbilar som både kan drivas med gas och bensin.

Bensin, etanol och den konventionella dieseln innehåller olika andelar förnyelsebara drivmedel. I beräkningarna har följande schablonvärden använts:

Bensin: 5 % etanol
Diesel: 25 % biodiesel
E85: 85 % etanol

Hur mycket av de använda drivmedlen som är förnybara.

Rad-id Kommunens drivmedel % Senaste värdet (%) Datum

0

Totalt

 100

2017

1

Förnybart

 71

2017

2

Fossilt

 29

2017

Datakälla: Trafik och Logistik, Botkyrka kommun

Kommentar

Anledningen till att andelen förnyelsebart sjönk mellan åren 2004-2007 är att diesel (som innehåller 5 % förnyelsebar biodiesel) byttes ut mot Eco-Par, som inte innehåller någon andel förnyelsebar biodiesel.

Uppdaterad: 2019-01-17