Gå direkt till sidans innehåll

Antal resande med kollektivtrafik per station

Indikator SE. 9.1. 3

Statistiken gäller påstigande på tunnelbanestationerna i Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby, samt pendeltågsstationerna Tumba och Tullinge. I siffrorna ingår även påstigande på buss från stationerna Fittja, Alby, Tumba och Tullinge. För att bättre kunna jämföra årsvärdena med varandra är de relaterade till invånarantalet i respektive kommundel.

En anledning till att Fittja har klart flest påstigande per invånare är att busslinjerna i Fittja har många påstigande. Det kan vara direktbusslinjerna mot Liljeholmen och Södertälje som har många påstigande.

Antal påstigande är inte samma sak som antal unika resenärer. Att knappt tre av fyra kommuninvånare stiger på något kollektivtrafikslag en vanlig vinterdag betyder inte att tre av fyra åker kollektivt till arbetet eller skolan i Botkyrka. Många kommunivnånare arbetar inom kommunen och registreras därför två gånger i denna statistik (både vid resa till och från jobbet). Dessutom görs ofta flera byten per resa.

En förklaring till att antalet påstigningar sjönk mellan 2008 och 2009 kan vara den dåvarande lågkonjunkturen som ökade arbetslösheten i kommunen och därmed antal påstigningar i kollektivtrafiken för resor till jobb.

Antal påstigande i kollektivtrafiken per station en vintervardag.

Rad-id Mätområde Datum Värde (påstigande/inv)

0

Totalt

2003

0,6

1

Totalt

2004

0,6

2

Totalt

2005

0,5

3

Totalt

2006

0,6

4

Totalt

2007

0,5

5

Totalt

2008

0,5

6

Totalt

2009

0,5

7

Totalt

2010

0,5

8

Totalt

2011

0,5

9

Totalt

2012

0,5

10

Totalt

2013

0,5

11

Totalt

2014

0,6

12

Totalt

2015

0,6

13

Alby

2003

0,6

14

Alby

2004

0,6

15

Alby

2005

0,5

16

Alby

2006

0,6

17

Alby

2007

0,6

18

Alby

2008

0,6

19

Alby

2009

0,5

20

Alby

2010

0,5

21

Alby

2011

0,4

22

Alby

2012

0,4

23

Alby

2013

0,4

24

Alby

2014

0,6

25

Alby

2015

0,6

26

Alby

2016

0,6

27

Alby

2017

0,5

28

Fittja

2003

1,4

29

Fittja

2004

1,4

30

Fittja

2005

1,4

31

Fittja

2006

1,4

32

Fittja

2007

1,3

33

Fittja

2008

1,3

34

Fittja

2009

1,2

35

Fittja

2010

1,2

36

Fittja

2011

1,2

37

Fittja

2012

1,2

38

Fittja

2013

1,3

39

Fittja

2014

1,3

40

Fittja

2015

1,5

41

Fittja

2016

1,5

42

Fittja

2017

1,6

43

Hallunda

2003

0,6

44

Hallunda

2004

0,6

45

Hallunda

2005

0,6

46

Hallunda

2006

0,6

47

Hallunda

2007

0,6

48

Hallunda

2008

0,6

49

Hallunda

2009

0,4

50

Hallunda

2010

0,5

51

Hallunda

2011

0,5

52

Hallunda

2012

0,5

53

Hallunda

2013

0,5

54

Hallunda

2014

0,6

55

Hallunda

2015

0,6

56

Hallunda

2016

0,5

57

Hallunda

2017

0,3

58

Norsborg

2003

0,3

59

Norsborg

2004

0,3

60

Norsborg

2005

0,3

61

Norsborg

2006

0,3

62

Norsborg

2007

0,3

63

Norsborg

2008

0,3

64

Norsborg

2009

0,3

65

Norsborg

2010

0,2

66

Norsborg

2011

0,2

67

Norsborg

2012

0,2

68

Norsborg

2013

0,2

69

Norsborg

2014

0,3

70

Norsborg

2015

0,3

71

Norsborg

2016

0,3

72

Norsborg

2017

0,2

73

Tullinge

2003

0,3

74

Tullinge

2004

0,3

75

Tullinge

2005

0,3

76

Tullinge

2006

0,3

77

Tullinge

2007

0,3

78

Tullinge

2008

0,3

79

Tullinge

2009

0,3

80

Tullinge

2010

0,3

81

Tullinge

2011

0,3

82

Tullinge

2012

0,3

83

Tullinge

2013

0,4

84

Tullinge

2014

0,4

85

Tullinge

2015

0,3

86

Tullinge

2016

0,3

87

Tullinge

2017

0,3

88

Tumba

2003

0,7

89

Tumba

2004

0,7

90

Tumba

2005

0,7

91

Tumba

2006

0,7

92

Tumba

2007

0,7

93

Tumba

2008

0,7

94

Tumba

2009

0,6

95

Tumba

2010

0,7

96

Tumba

2011

0,7

97

Tumba

2012

0,7

98

Tumba

2013

0,7

99

Tumba

2014

0,6

100

Tumba

2015

0,6

101

Tumba

2016

0,6

102

Tumba

2017

0,6

Datakälla: SL
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-09-22