Gå direkt till sidans innehåll

Cykel- och gångtrafik

Delområde SE. 9. 2

Cykel är ett färdmedel som har många fördelar. Transportmedlet avger inga växthusgaser eller hälsoskadliga luftföroreningar. Att cykla ger även cyklisten motion och kan bidra till en bättre hälsa. Cykeltrafik kräver inte heller särskilt stora ytor, inga breda gator eller stora parkeringsplatser.

Trafikförvaltningens resvaneundersökning från 2015 visar att drygt 30 procent av Botkyrkabornas bilresor är kortare än 5 km och 15 procent är kortare än 2 km. Många av dessa bilresor kan ersättas med cykel.

Kontakt:
Uppdaterad: 2019-06-28