Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Indikator SE. 3.1. 1

Här visas den sammanlagda ytan av naturreservat och biotopskyddade områden relaterad till kommunens hela yta.

Andelen skyddad natur i procent av kommunens totala yta.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2000

3,2

1

Totalt

2001

3,3

2

Totalt

2002

3,3

3

Totalt

2003

3,4

4

Totalt

2004

3,4

5

Totalt

2006

3,4

6

Totalt

2007

3,4

7

Totalt

2008

3,6

8

Totalt

2009

5,0

9

Totalt

2010

5,0

10

Totalt

2011

8,7

11

Totalt

2012

8,8

12

Totalt

2013

8,9

13

Totalt

2014

8,9

14

Totalt

2015

9,0

15

Totalt

2016

9,2

16

Totalt

2017

9,2

17

Totalt

2018

9,3

18

Totalt

2019

9,3

19

Totalt

2020

9,3

20

Totalt

2021

9,3

21

Totalt

2022

9,7

22

Skyddad natur

2000

3,2

23

Skyddad natur

2001

3,3

24

Skyddad natur

2002

3,3

25

Skyddad natur

2003

3,4

26

Skyddad natur

2004

3,4

27

Skyddad natur

2006

3,4

28

Skyddad natur

2007

3,4

29

Skyddad natur

2008

3,6

30

Skyddad natur

2009

5,0

31

Skyddad natur

2010

5,0

32

Skyddad natur

2011

8,7

33

Skyddad natur

2012

8,8

34

Skyddad natur

2013

8,9

35

Skyddad natur

2014

8,9

36

Skyddad natur

2015

9,0

37

Skyddad natur

2016

9,2

38

Skyddad natur

2017

9,2

39

Skyddad natur

2018

9,3

40

Skyddad natur

2019

9,3

41

Skyddad natur

2020

9,3

42

Skyddad natur

2021

9,3

43

Skyddad natur

2022

9,7

Datakälla: SCB

Kommentar

I och med bildandet av Lida naturreservat år 2010 ökade ytan skyddad natur i Botkyrka kraftigt, från 1100 till 1942 hektar. När Mälarskogens naturreservat bildades 2022 ökade ytan skyddad natur med 75 hektar till 2146 hektar.

År 2022 hade 9,7 procent av Botkyrkas totala areal ett lagstadgat naturskydd. Motsvarande siffra för Sverige är 11,5 procent.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27