Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Indikator SE. 3.1. 1

Här visas den sammanlagda ytan av naturreservat och biotopskyddade områden relaterad till kommunens hela yta.

Andelen skyddad natur i procent av kommunens totala yta.

Rad-id Skyddad natur Senaste värdet (%) Datum

0

Skyddad natur

 9,7

2022

1

Totalt

 9,7

2022

Datakälla: SCB

Kommentar

I och med bildandet av Lida naturreservat år 2010 ökade ytan skyddad natur i Botkyrka kraftigt, från 1100 till 1942 hektar. När Mälarskogens naturreservat bildades 2022 ökade ytan skyddad natur med 75 hektar till 2146 hektar.

År 2022 hade 9,7 procent av Botkyrkas totala areal ett lagstadgat naturskydd. Motsvarande siffra för Sverige är 11,5 procent.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27