Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Indikator SE. 3.1. 1

Här visas den sammanlagda ytan av naturreservat och biotopskyddade områden relaterad till kommunens hela yta.

Andelen skyddad natur i procent av kommunens totala yta.

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
9,7 % (2022)

Kommentar

I och med bildandet av Lida naturreservat år 2010 ökade ytan skyddad natur i Botkyrka kraftigt, från 1100 till 1942 hektar. När Mälarskogens naturreservat bildades 2022 ökade ytan skyddad natur med 75 hektar till 2146 hektar.

År 2022 hade 9,7 procent av Botkyrkas totala areal ett lagstadgat naturskydd. Motsvarande siffra för Sverige är 11,5 procent.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27