Skyddad natur

Statistik över skyddade naturområden i Botkyrka.

I Botkyrka finns idag 14 naturreservat, fem Natura 2000-områden och 13 biotopskyddsområden i skog. Fram till 2009 var naturreservaten i kommunen generellt sett små. Under 2009 och 2010 blev två större skogs- och friluftsområden med höga naturvärden skyddade som naturreservat: Vinterskogen, mellan Uttran och Vårsta samt Lidaområdet vid Lida friluftsgård.

Indikatorer

Skyddad natur

IndikatorSE.3.1.1 Andelen skyddad natur i procent av kommunens totala yta.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 9,3 %2018

Dokument

Naturvårdsprogrammet för Botkyrka kommun beskriver naturen i kommunen. Här hittar du också förslag på bevarande- och utvecklingsåtgärder.
Delområde SE.3.1
Kontakt:
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2019-07-04
Miljöbarometern