Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.3.1.1

Skyddad natur

Här visas den sammanlagda ytan av naturreservat och biotopskyddade områden relaterad till kommunens hela yta.

Andelen skyddad natur i procent av kommunens totala yta.

Rad-id Skyddad natur Senaste värdet (%) Datum

0

Skyddad natur

 9,3

2018

1

Totalt

 9,3

2018

Datakälla: SCB

Kommentar

I och med bildandet av Lida naturreservat år 2010 ökade andelen skyddad natur i Botkyrka kraftigt, från 1100 till 1942 hektar.

År 2018 hade 9,3 procent av Sveriges totala areal ett lagstadgat naturskydd. För Stockholms län var motsvarande siffra 8,3 procent.

Uppdaterad: 2019-07-04
Kontakt: