Gå direkt till sidans innehåll

Antal skogliga nyckelbiotoper

Indikator SE. 3.2. 2

I skogen finns områden som är extra viktiga för hotade arter. Områdena kallas för nyckelbiotoper. Skogsstyrelsens definition på nyckelbiotop är: "En livsmiljö där man finner eller kan förväntas finna rödlistade arter." En rödlistad art innebär att artens framtida överlevnad är hotad.

Genom att skydda nyckelbiotoper är chansen större att skogen kan fortsätta ge människan rent vatten, bär och andra ekosystemtjänster.

Ackumulerat antal per år av Skogsstyrelsens registrerade nyckelbiotoper i skogar belägna i Botkyrka kommun

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

1997

49,0

1

Totalt

1998

52,0

2

Totalt

1999

52,0

3

Totalt

2000

52,0

4

Totalt

2001

56,0

5

Totalt

2002

86,0

6

Totalt

2003

119

7

Totalt

2004

121

8

Totalt

2005

122

9

Totalt

2006

129

10

Totalt

2007

144

11

Totalt

2008

154

12

Totalt

2009

155

13

Totalt

2010

157

14

Totalt

2011

157

15

Totalt

2012

157

16

Totalt

2013

157

17

Totalt

2014

157

18

Totalt

2015

170

19

Totalt

2016

170

20

Totalt

2017

180

21

Totalt

2018

189

22

Totalt

2019

190

23

Antal skogliga nyckelbiotoper

1997

49,0

24

Antal skogliga nyckelbiotoper

1998

52,0

25

Antal skogliga nyckelbiotoper

1999

52,0

26

Antal skogliga nyckelbiotoper

2000

52,0

27

Antal skogliga nyckelbiotoper

2001

56,0

28

Antal skogliga nyckelbiotoper

2002

86,0

29

Antal skogliga nyckelbiotoper

2003

119

30

Antal skogliga nyckelbiotoper

2004

121

31

Antal skogliga nyckelbiotoper

2005

122

32

Antal skogliga nyckelbiotoper

2006

129

33

Antal skogliga nyckelbiotoper

2007

144

34

Antal skogliga nyckelbiotoper

2008

154

35

Antal skogliga nyckelbiotoper

2009

155

36

Antal skogliga nyckelbiotoper

2010

157

37

Antal skogliga nyckelbiotoper

2011

157

38

Antal skogliga nyckelbiotoper

2012

157

39

Antal skogliga nyckelbiotoper

2013

157

40

Antal skogliga nyckelbiotoper

2014

157

41

Antal skogliga nyckelbiotoper

2015

170

42

Antal skogliga nyckelbiotoper

2016

170

43

Antal skogliga nyckelbiotoper

2017

180

44

Antal skogliga nyckelbiotoper

2018

189

45

Antal skogliga nyckelbiotoper

2019

190

Datakälla: Skogsstyrelsen
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-05-25